1490888643.jpg

Szczepienia ochronne

Jedne choroby zakaźne zdarzają się stosunkowo rzadko, to znaczy — Cechują się małą zakaźnością, inne rozprzestrzeniają się bardzo łatwo i doprowadzają do dużych epidemii. O stopniu zakaźności danej choroby decydują głównie: • zjadliwość zarazków • szybkość rozmnażania się zarazków • zdolność zarazków do egzystencji poza ustrojem gospodarza, tzn. mała ich wrażliwość na takie warunki, jak […]