Konflikty interpersonalne – szukanie rozwiązania

Zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym spotykamy się z występowaniem sytuacji Konfliktowych, których jesteśmy uczestnikami czy choćby świadkami. Jak sobie wte¬dy poradzić? Jest wiele technik rozwiązywania konfliktów. Powinno się z nich korzy¬stać zgodnie z potrzebą w określonej sytuacji. Pomogą nam opisane niżej sposoby rozwiązywania konfliktów:
Walka – negatywny styl zachowania pod¬czas konfliktu. Stosując go, tracimy mnóstwo energii, niszczymy dobre relacje z drugą stroną i jesteśmy postrzegani jako osoby demonstrujące gniew i wyższość. Można się jednak tym stylem posłużyć, kiedy stajemy w obronie swoich przekonań, praw czy wartości, np. gdy jesteśmy zmuszeni do szybkiego rozwiązania problemu, przekonani do swojej racji albo pewni, że efekt naszego działania będzie dobry dla obu stron, a także kiedy mu¬simy zdyscyplinować np. podwładnych. Nie zapominajmy o tym, że walka prowadzi do błędnego koła odwetowego i będzie trwać, aż jedna ze stron się podda.
rozwiązywanie konfliktów
Kompromis – styl polegający na dążeniu do porozumienia, charakteryzujący się sprawiedliwym podejściem do obu stron konfliktu i rezygnacją z czegoś na rzecz drugiej osoby, przy jednoczesnym osiągnięciu jakichś korzyści. Gdy wiemy, że możemy ustąpić w pewnych kwestiach dla dobra ogółu lub drugiej strony konfliktu, nie tracąc jednocześnie wszystkiego, warto zastanowić się nad kompromisem.
Uleganie – oddajemy wszystko drugiej stronie, rezygnując ze swoich oczekiwań i praw Jesteśmy dzięki temu pozornie łubiani, a nic walcząc o swoje racje, przekonania czy interesy, tracimy to, na czym nam zależało. Zachowując się ulegle w sytuacji konfliktowej, budujemy w sobie poczucie krzywdy i bezsilności.
Unikanie – możemy je zastosować, gdy nie jesteśmy do końca pewni swoich przekonań lub potrzebujemy czasu na przemyślenie sprawy. Unikanie jest pomocne, kiedy konflikt się zaostrza i nie mamy siły na dalsze prowadzenie go albo jesteśmy przekonani, że nic nie wygramy w tej sytuacji. Wycofując się i unikając sytuacji spornej poprzez odłożenie sprawy „na później”, zysku¬jemy czas na ochłonięcie i przemyśle¬nie, jak można rozwiązać problem.
http://www.ardelllashes.com/

Współpraca pozwala na zakończenie konfliktu zgodą i wygraną obu stron sporu. Mimo że ma najwięcej zalet, jest to styl wymagający od obu stron ogromnego zaangażowania w sprawę, umiejętności asertywnych, chęci porozumienia się i wspólnej kreatywnej pracy nad problemem. Ważne, by umieć przyznać się do błędu i starać się zrozumieć punkt widzenia drugiej strony konfliktu.

Post Author: admin