obraz02.jpg

Telewizor i negatywna energia z nim związana

Według mnie zbyt duży telewizor zawsze wydaje się niszczyć magiczne wibracje. Jeśli przynajmniej jeden członek rodziny upiera się, że ekran ma być duży, sprawdź, czy masz możliwość przeniesienia telewizora do pokoju zabaw lub jakiegoś innego pomieszczenia, tak by nie zajmował miejsca w pokoju dziennym. Gorąco polecam także przykrywanie wszystkich telewizorów, kiedy są wyłączone. Do tego […]

konflikty-w-pracy.jpg

Konflikty interpersonalne – szukanie rozwiązania

Zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym spotykamy się z występowaniem sytuacji Konfliktowych, których jesteśmy uczestnikami czy choćby świadkami. Jak sobie wte¬dy poradzić? Jest wiele technik rozwiązywania konfliktów. Powinno się z nich korzy¬stać zgodnie z potrzebą w określonej sytuacji. Pomogą nam opisane niżej sposoby rozwiązywania konfliktów: Walka – negatywny styl zachowania pod¬czas konfliktu. Stosując […]