Young businesswoman having back pain while sitting at office desk

Organizacja miejsca pracy

Każdy rodzaj pracy wymaga udziału zarówno wysiłku statycznego, jak i dynamicznego. Należy tak organizować stanowisko pracy, aby wysiłek statyczny zmniejszyć do minimum. Oprócz wielu funkcji, jakie spełnia w organizmie kręgosłup, stanowi on część składową narządu ruchu i musi zapewniać dość obszerny, wielokierunkowy zakres ruchów tułowia, niezbędny do sprawnego wykonywania czynności życia codziennego i funkcji zawodowych. […]